Discover new talents

New talents
Newly registered users

Elyzaveta

Singing: Pop-music

Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

16 0 0

MISTER CURLY

Singing: Pop-music

Kiev, Ukraine, 02000

25 0 0

Kristina

Humor: Comedy Team

Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraine

52 0 0

Prysiazhniuk Tetiana

Musical instruments: Folk instruments

Novohrad-Volyns'kyi, Zhytomyrs'ka oblast, Ukraine, 11700

43 0 0

Algorithm

Singing: Pop-music

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine

52 0 0

PRODUCERS
Registered Producers

Kiev, Ukraine, 02000

330 0

Odessa, Odessa Oblast, Ukraine

380 0

Kiev, Ukraine, 02000

379 0

Kiev, Ukraine, 02000

421 0

Kiev, Ukraine, 02000

745 0