Discover new talents

Ksenya

Fashion Design

Cherkasy, Cherkas'ka oblast, Ukraine

188 0 0

772 0 1

Kalishchuk Halyna

Fashion Design

Ternopil, Ternopil's'ka oblast, Ukraine

899 0 1

Anton Zakharchuk

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1800 0 1

Olha Yurevna

Fashion Design

Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

1365 0 1

Connecticut blood

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1210 0 0

Anya Grigorenko

Fashion Design

Mykolaiv, Mykolaivs'ka oblast, Ukraine

2321 0 5

Marharyta Starkova

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1748 0 1

Morkovskaia Yulyia

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1345 0 1

Anna

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1375 0 2

Matvyenko Elena

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

3052 0 4

dkrevska

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

2672 0 2

Anna

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

3030 0 5

Bondarenko

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

2293 0 2

Elena

Fashion Design

Pyryatyn, Poltavs'ka oblast, Ukraine

1406 0 2

Veronica

Fashion Design

Dnipro, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine

1689 0 2

Daria Mersea

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1656 0 1

Alina Chaika

Fashion Design

Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine

1616 0 1

Bashlovka

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1614 0 1

Anastasia Smoky

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1789 0 1

TkachukSA

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

2385 1 1

Tanita

Fashion Design

Kiev, Ukraine, 02000

1885 0 1

Gulpe Anna

Fashion Design

Chernivtsi, Chernivets'ka oblast, Ukraine

1963 2 2